گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
681 کیلومتر
زمان : 7 ساعت و 20 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
485 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 7
فردا

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 9
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 14پایین ترین : 7
سه روز بعد

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 2
چهار روز بعد

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 6