گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
685 کیلومتر
زمان : 7 ساعت و 25 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
391 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 55 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 15پایین ترین : 2
فردا

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 6
دو روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 6
سه روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 9
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 6