گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,586 کیلومتر
زمان : 26 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,163 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

دوشنبه
رگبار
بالاترین : 10پایین ترین : 5
فردا

سه شنبه
باران and برف
بالاترین : 11پایین ترین : 2
دو روز بعد

چهارشنبه
باران and برف
بالاترین : 10پایین ترین : 2
سه روز بعد

پنج شنبه
باران and برف
بالاترین : 3پایین ترین : 0
چهار روز بعد

جمعه
بارش برف
بالاترین : 3پایین ترین : -2