گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
4,715 کیلومتر
زمان : 7 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

رعد و برق
امروز

دوشنبه
رعد و برق
بالاترین : 28پایین ترین : 25
فردا

سه شنبه
رعد و برق
بالاترین : 30پایین ترین : 23
دو روز بعد

چهارشنبه
رعد و برق
بالاترین : 28پایین ترین : 25
سه روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 28پایین ترین : 25
چهار روز بعد

جمعه
رعد و برق
بالاترین : 29پایین ترین : 24