گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
13,197 کیلومتر
زمان : 19 ساعت و 35 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 28پایین ترین : 13
فردا

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 30پایین ترین : 15
دو روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 24پایین ترین : 10
سه روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 9
چهار روز بعد

چهارشنبه
ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 12