گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
999 کیلومتر
زمان : 10 ساعت و 34 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 12پایین ترین : -3
فردا

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 16پایین ترین : -2
دو روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 0
سه روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 0
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 19پایین ترین : 1