گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,712 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 30پایین ترین : 20
فردا

جمعه
آفتابی
بالاترین : 30پایین ترین : 20
دو روز بعد

شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 32پایین ترین : 21
سه روز بعد

یکشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 37پایین ترین : 22
چهار روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 40پایین ترین : 24