گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,749 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 35 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 32پایین ترین : 24
فردا

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 33پایین ترین : 23
دو روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 33پایین ترین : 23
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 32پایین ترین : 23
چهار روز بعد

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 32پایین ترین : 22