گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
6,505 کیلومتر
زمان : 65 ساعت و 5 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,506 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 18
فردا

جمعه
آفتابی
بالاترین : 25پایین ترین : 18
دو روز بعد

شنبه
آفتابی
بالاترین : 28پایین ترین : 21
سه روز بعد

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 28پایین ترین : 22
چهار روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 21