گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
768 کیلومتر
زمان : 7 ساعت و 15 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 6
فردا

شنبه
باران
بالاترین : 12پایین ترین : 6
دو روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 5
سه روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 14پایین ترین : 2
چهار روز بعد

سه شنبه
باران
بالاترین : 13پایین ترین : 5