گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
6,571 کیلومتر
زمان : 9 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تا حدی صاف
امروز

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 33پایین ترین : 26
فردا

سه شنبه
رعد و برق
بالاترین : 33پایین ترین : 26
دو روز بعد

چهارشنبه
رعد و برق
بالاترین : 31پایین ترین : 24
سه روز بعد

پنج شنبه
رعد و برق
بالاترین : 31پایین ترین : 24
چهار روز بعد

جمعه
رعد و برق
بالاترین : 30پایین ترین : 24