گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,489 کیلومتر
زمان : 17 ساعت و 43 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

چهارشنبه
ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 17
فردا

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 17
دو روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 16
سه روز بعد

شنبه
باران
بالاترین : 20پایین ترین : 17
چهار روز بعد

یکشنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 21پایین ترین : 17