گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
12,335 کیلومتر
زمان : 18 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

جمعه
برف
بالاترین : 4پایین ترین : -2
فردا

شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 6پایین ترین : -4
دو روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 0
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 14پایین ترین : -2
چهار روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 13پایین ترین : 2