گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
6,697 کیلومتر
زمان : 67 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,687 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 11
فردا

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 9
دو روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 16پایین ترین : 5
سه روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 6
چهار روز بعد

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 8