گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
6,677 کیلومتر
زمان : 67 ساعت و 10 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,685 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : -17پایین ترین : 5
فردا

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 6
دو روز بعد

دوشنبه
صاف
بالاترین : 16پایین ترین : 3
سه روز بعد

سه شنبه
تا حدی صاف
بالاترین : 17پایین ترین : 4
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 11