گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
7,095 کیلومتر
زمان : 71 ساعت و 35 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,496 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 10
فردا

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 10
دو روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 7
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 5
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 9