گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
6,688 کیلومتر
زمان : 67 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,691 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 10
فردا

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 16
دو روز بعد

یکشنبه
باران
بالاترین : 18پایین ترین : 13
سه روز بعد

دوشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 17پایین ترین : 12
چهار روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 12