گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

یکشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 4
فردا

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 7
دو روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 7
سه روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 29پایین ترین : 11
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 8