گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 6
فردا

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 6
دو روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 7
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 6
چهار روز بعد

سه شنبه
تمام ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 6