گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
732 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 49 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 2
فردا

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 9پایین ترین : 3
دو روز بعد

یکشنبه
باران
بالاترین : 9پایین ترین : 3
سه روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 2
چهار روز بعد

سه شنبه
باران
بالاترین : 9پایین ترین : 5