گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,073 کیلومتر
زمان : 10 ساعت و 54 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 3
فردا

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 3
دو روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 4
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 14پایین ترین : 0
چهار روز بعد

سه شنبه
تمام ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 2