گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 8
فردا

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 9
دو روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 8
سه روز بعد

سه شنبه
تمام ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 10
چهار روز بعد

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 10