گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
537 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 43 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 7پایین ترین : 0
فردا

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 9پایین ترین : 0
دو روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 0
سه روز بعد

شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 7پایین ترین : -1
چهار روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 8پایین ترین : -1