گردشگر




 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
632 کیلومتر
زمان : 7 ساعت و 3 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

چهارشنبه
ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 6
فردا

پنج شنبه
ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 6
دو روز بعد

جمعه
ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 6
سه روز بعد

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 12پایین ترین : 6
چهار روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 5