گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,172 کیلومتر
زمان : 11 ساعت و 48 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 7
فردا

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 7
دو روز بعد

یکشنبه
ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 6
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 19پایین ترین : 9
چهار روز بعد

سه شنبه
تمام ابری
بالاترین : 14پایین ترین : 8