گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,404 کیلومتر
زمان : 14 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

باران and برف
امروز

شنبه
باران and برف
بالاترین : 7پایین ترین : 0
فردا

یکشنبه
باران and برف
بالاترین : 4پایین ترین : 0
دو روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 7پایین ترین : -3
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 7پایین ترین : -2
چهار روز بعد

چهارشنبه
باران and برف
بالاترین : 7پایین ترین : -2