گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
561 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 56 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
باران and برف
بالاترین : 8پایین ترین : 2
فردا

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 1
دو روز بعد

دوشنبه
باران and برف
بالاترین : 7پایین ترین : 0
سه روز بعد

سه شنبه
باران and برف
بالاترین : 6پایین ترین : 2
چهار روز بعد

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 3