گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
904 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 22 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 4
فردا

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 5
دو روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 5
سه روز بعد

شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 15پایین ترین : 5
چهار روز بعد

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 15پایین ترین : 4