گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
987 کیلومتر
زمان : 9 ساعت و 19 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 10پایین ترین : 5
فردا

یکشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 11پایین ترین : 4
دو روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 1
سه روز بعد

سه شنبه
تمام ابری
بالاترین : 12پایین ترین : 3
چهار روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 12پایین ترین : 3