گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
438 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 21 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

شنبه
ابری
بالاترین : 4پایین ترین : 0
فردا

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 6پایین ترین : 0
دو روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 5پایین ترین : -2
سه روز بعد

سه شنبه
تمام ابری
بالاترین : 6پایین ترین : 1
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 7پایین ترین : 0