گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,044 کیلومتر
زمان : 12 ساعت و 35 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

شنبه
رگبار
بالاترین : 20پایین ترین : 15
فردا

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 19پایین ترین : 11
دو روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 10
سه روز بعد

سه شنبه
رگبار
بالاترین : 18پایین ترین : 13
چهار روز بعد

چهارشنبه
باران
بالاترین : 21پایین ترین : 12