گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,478 کیلومتر
زمان : 15 ساعت و 23 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 13پایین ترین : -2
فردا

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 4
دو روز بعد

جمعه
ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 3
سه روز بعد

شنبه
ابری
بالاترین : 9پایین ترین : 3
چهار روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 0