گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,979 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 25 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

یکشنبه
ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 12
فردا

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 24پایین ترین : 17
دو روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 14
سه روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 14
چهار روز بعد

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 21پایین ترین : 15