گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
5,391 کیلومتر
زمان : 54 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,941 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

دوشنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 25پایین ترین : 15
فردا

سه شنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 26پایین ترین : 16
دو روز بعد

چهارشنبه
رعد و برق
بالاترین : 26پایین ترین : 15
سه روز بعد

پنج شنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 18پایین ترین : 15
چهار روز بعد

جمعه
باران
بالاترین : 16پایین ترین : 15