گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,653 کیلومتر
زمان : 16 ساعت و 8 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تا حدی صاف
امروز

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 4
فردا

یکشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 17پایین ترین : 6
دو روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 6
سه روز بعد

سه شنبه
تمام ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 5
چهار روز بعد

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 12پایین ترین : 5