گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
9,420 کیلومتر
زمان : 94 ساعت و 20 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
5,712 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 12پایین ترین : 0
فردا

جمعه
رگبار پراکنده
بالاترین : 12پایین ترین : 3
دو روز بعد

شنبه
رگبار
بالاترین : 10پایین ترین : 5
سه روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 4
چهار روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 12پایین ترین : 1