گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
10,197 کیلومتر
زمان : 99 ساعت و 99 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
4,721 کیلومتر
زمان : 7 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
رگبار
بالاترین : 13پایین ترین : 10
فردا

یکشنبه
رگبار
بالاترین : 13پایین ترین : 10
دو روز بعد

دوشنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 11پایین ترین : 7
سه روز بعد

سه شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 12پایین ترین : 4
چهار روز بعد

چهارشنبه
باران
بالاترین : 9پایین ترین : 4