گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
10,683 کیلومتر
زمان : 99 ساعت و 99 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
5,827 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

بارش برف
امروز

دوشنبه
برف
بالاترین : 3پایین ترین : 0
فردا

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 7پایین ترین : -2
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 7پایین ترین : -2
سه روز بعد

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 2
چهار روز بعد

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 9پایین ترین : 4