گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,945 کیلومتر
زمان : 30 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,875 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 35 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 11
فردا

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 19پایین ترین : 14
دو روز بعد

دوشنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 17پایین ترین : 11
سه روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 16پایین ترین : 11
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 12