گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
10,630 کیلومتر
زمان : 99 ساعت و 99 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
4,265 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

یکشنبه
باران
بالاترین : 21پایین ترین : 6
فردا

دوشنبه
رگبار
بالاترین : 11پایین ترین : 6
دو روز بعد

سه شنبه
باران and برف
بالاترین : 11پایین ترین : 2
سه روز بعد

چهارشنبه
باران and برف
بالاترین : 10پایین ترین : 2
چهار روز بعد

پنج شنبه
باران and برف
بالاترین : 3پایین ترین : 0