گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
13,312 کیلومتر
زمان : 99 ساعت و 99 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
5,373 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 0پایین ترین : -11
فردا

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 1پایین ترین : -8
دو روز بعد

چهارشنبه
ابری
بالاترین : -1پایین ترین : -11
سه روز بعد

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : -1پایین ترین : -7
چهار روز بعد

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 1پایین ترین : -8