گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
6,516 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,164 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 50 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 22پایین ترین : 6
فردا

یکشنبه
ابری
بالاترین : 23پایین ترین : 10
دو روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 30پایین ترین : 11
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 27پایین ترین : 11
چهار روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 9