گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,595 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

دوشنبه
رعد و برق
بالاترین : 27پایین ترین : 23
فردا

سه شنبه
تمام ابری
بالاترین : 28پایین ترین : 24
دو روز بعد

چهارشنبه
رعد و برق
بالاترین : 28پایین ترین : 24
سه روز بعد

پنج شنبه
رعد و برق
بالاترین : 28پایین ترین : 24
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 28پایین ترین : 23