گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
9,186 کیلومتر
زمان : 13 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 0
فردا

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 0
دو روز بعد

شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 13پایین ترین : 2
سه روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 6
چهار روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 7