گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
12,180 کیلومتر
زمان : 17 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

پنج شنبه
ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 10
فردا

جمعه
ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 12
دو روز بعد

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 25پایین ترین : 12
سه روز بعد

یکشنبه
رگبار
بالاترین : 26پایین ترین : 13
چهار روز بعد

دوشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 16پایین ترین : 10