گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
10,089 کیلومتر
زمان : 14 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
رعد و برق
بالاترین : 26پایین ترین : 19
فردا

یکشنبه
رعد و برق
بالاترین : 27پایین ترین : 17
دو روز بعد

دوشنبه
رعد و برق
بالاترین : 26پایین ترین : 18
سه روز بعد

سه شنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 26پایین ترین : 17
چهار روز بعد

چهارشنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 26پایین ترین : 18