گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,170 کیلومتر
زمان : 11 ساعت و 49 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 10پایین ترین : -3
فردا

پنج شنبه
ابری
بالاترین : 11پایین ترین : -1
دو روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 10پایین ترین : -1
سه روز بعد

شنبه
بارش برف
بالاترین : 7پایین ترین : -1
چهار روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 8پایین ترین : -4