گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
148 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 59 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 8پایین ترین : -1
فردا

پنج شنبه
باران
بالاترین : 6پایین ترین : 1
دو روز بعد

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 1
سه روز بعد

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 7پایین ترین : -1
چهار روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 9پایین ترین : -2