گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
5,906 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 11پایین ترین : -7
فردا

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 2پایین ترین : -4
دو روز بعد

یکشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 6پایین ترین : -6
سه روز بعد

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 10پایین ترین : -3
چهار روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 8پایین ترین : -1