گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,331 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 25 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 33پایین ترین : 20
فردا

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 32پایین ترین : 20
دو روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 33پایین ترین : 20
سه روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 32پایین ترین : 20
چهار روز بعد

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 32پایین ترین : 21